Wykładowcy EA IV

 

 

Laure Bignon, Grupa CCPA, Francja

Laure Bignon jest inżynierem zootechniki (odpowiednik magistra drugiego stopnia), absolwentką Wydziału Inżynierii Nauk Przyrodniczych w Tuluzie (ENSAT). Po 10 latach pracy we Francuskim Instytucie Technicznym Drobiarstwa (ITAVI), gdzie zajmowała się badaniami  nad systemami dobrostanu oraz chowu drobiu i królików dołączyła do firmy WISIUM, jako specjalistka ds. żywienia drobiu. WISIUM jest częścią firmy ADM produkującej premiksy, specjalistyczne dodatki paszowe oraz świadczącej doradztwo żywieniowe i techniczne dla przemysłu paszowego. Po 4 latach dołączyła do grupy CCPA w 2022 roku, jako żywieniowiec w obszarze  drobiu i królików. Grupa CCPA ma 50-letnie doświadczenie w zakresie ochrony zdrowia i żywienia zwierząt, a od ponad 20 lat bada wpływ dietetyczny preparatów fitogenicznych. Obecnie Laure zajmuje się doradztwem żywieniowym i technicznym (zarządzanie gospodarstwem, bezpieczeństwo biologiczne) dzieląc się swą wiedzą, nie tylko z klientami francuskimi ale także z innych krajów.

Prof. Damer Blake (Wielka Brytania)

Po uzyskaniu doktoratu z genetyki bakterii na Uniwersytecie w Aberdeen, Damer rozpoczął pracę z pasożytami z gatunku Eimeria w 2001 roku w Instytucie Zdrowia Zwierząt (IAH, Wielka Brytania). W czasie swojej pracy w IAH prowadził badania podstawowe i stosowane z zakresu genetyki, wnosząc wkład w konsorcjum zajmujące się sekwencjonowaniem genomu Eimeria i pracując nad nowymi, opłacalnymi szczepionkami przeciwko kokcydiozie. Damer dołączył do Royal Veterinary College w 2010 r., a w 2016 r. został profesorem genetyki pasożytów. Jego aktualne kierunki badań obejmują analizy genetyczne populacji uznanych i nowych gatunków Eimeria, rozwój nowatorskich strategii podawania szczepionek, zrozumienie genetycznych podstaw oporności gospodarza na kokcydiozę, interakcje między Eimeria spp. a mikroflorą bakteryjną drobiu i zdrowiem jelit. Ostatnie prace obejmują wykorzystanie Eimerii i drożdży jako wektorów szczepionek oraz badania mikrobiomu/metagenomiki badające wpływ genotypu gospodarza, stanu odporności i systemu produkcyjnego. W 2017 roku Damer został redaktorem naczelnym czasopisma Avian Pathology. Profesor Blake uczestniczył w konferencjach projektu Eimeriana Avia w roku 2016, 2020, będzie również wykładowcą na Konferencji w roku 2024.

Dr wet. Kamila Bobrek (UP we Wrocławiu).

Jest adiunktem w Katedrze Epizootiologii z Klinika Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dr Bobrek jest naukowcem aktywnie zaangażowanym w badania związane z występowaniem i diagnostyką chorób drobiu, ze szczególnym uwzględnieniem chorób pasożytniczych ptaków. Opublikowała ponad 100 prac naukowych. W 2012 roku ukończyła specjalizację z zakresu chorób drobiu, a w 2022 roku z zakresu użytkowania o patologii zwierząt laboratoryjnych. Pełniła funkcję sekretarza we wszystkich czterech Konferencjach projektu Eimeriana Avia.

Dr Jana Brabcová (BIOPHARM, Instytut Badawczy Biofarmacji i Leków Weterynaryjnych, Czechy)

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia IV: Ocena żywotności oocyst Eimeria maxima in vitro przy zastosowaniu metody opartej na monoazydku propidyny (PMA).

Doktor Jana Brabcová od 4 lat pracuje na stanowisku Kierownika Działu Badań i Rozwoju Protozoologii w firmie BIOPHARM, Instytucie Badawczym Biofarmacji i Leków Weterynaryjnych. Badania wykonane w ramach Jej pracy doktorskiej zrealizowanej na Wydziale Mikrobiologii Uniwersytetu Chemii i Technologii w Pradze (Republika Czeska) dotyczyły biochemii, biotransformacji i biotechnologicznych zastosowań enzymów bakteryjnych. Po obronie dysertacji doktorskiej  pracowała, jako pracownik naukowy (postdoc) w Instytucie Chemii Organicznej i Biochemii AS CR. Główne cele badawcze realizowane w celu wsparcia linii produkcyjnej szczepionki przeciwko Kokcydiozie Livacox to: nowe podejście do poprawy produkcji różnych atenuowanych linii Eimeria, automatyczne zliczanie oocyst Eimeria w celu szybkiego monitorowania procesu produkcyjnego, rozwój systemów in vitro opartych metodach na molekularnych w celu ograniczenia potrzeby  używania zwierząt doświadczalnych.

 

Gaweł_A Prof. dr hab. Andrzej Gaweł, (UP we Wrocławiu)

Profesor w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, specjalista z zakresu chorób drobiu, wieloletni pracownik Zakładu Chorób Ptaków. Zarówno praca doktorska jak i habilitacyjna dotyczyła zagadnień kokcydiozy drobiu. Swoją wiedzę z zakresu chorób drobiu, a także technik biologii molekularnej poszerzał na licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. Członek World Veterinary Poultry Association i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Współorganizator wielu konferencji PTNW. Współautor podręcznika akademickiego Choroby drobiu pod redakcją profesora M. Mazurkiewicza. Zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach pasożytniczych drobiu oraz zagadnieniach immunoprofilaktyki i leczenia chorób drobiu.

Mgr inż. Wojciech Gbiorczyk (Zoetis Polska)

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydziału Biologii i Hodowli zwierząt, kierunek Zootechnika (2004-2009).
W latach 2010 -2021 pełnił funkcję kierownika na fermach stad towarowych indyka (8 lat) i kurczaka brojlera (3 lata), gdzie ugruntował swoją wiedzę i zdobył doświadczenie.
Od ponad dwóch lat pracuje w firmie Zoetis na stanowisku Key Account Manager w dziale Livestock.
Obecnie zajmuje się wsparciem technicznym dla ferm drobiu w zakresie odpowiedzialnego stosowania kokcydiostatyków, zapobieganiu kokcydiozie, a także bioasekuracji.

Dr Corrado Longoni, MSD Animal Health

Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej  Uniwersytetu  w Turynie a  pracę rozpoczął jako terenowy lekarz weterynarii w Grupie Martini. W 2005 roku ukończył studia specjalizacyjne z zakresu technologii i patologii ptaków, królików i zwierząt łownych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Mediolanie. W 2013 roku dołączył do zespołu MSD Animal Health i obecnie zajmuje stanowisko Globalnego Dyrektora Technicznego ds. Drobiu

Dr hab. Małgorzata Olejnik, Polska

Tytuł prezentacji: Druga strona medalu – toksyczność kokcydiostatyków jonoforowych dla drobiu

Dr hab. Małgorzata Olejnik ukończyła Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kwestią kokcydiostatyków, zarówno w aspekcie pozostałości w żywności, jak i ich toksyczności dla zwierząt zajmuje się od początku swojej kariery naukowej – początkowo w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, a obecnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2013-2017 kierowała projektem badawczym, którego celem było wyjaśnienie związku różnej wrażliwości gatunkowej na toksyczne działanie salinomycyny ze stopniem jej biotransformacji. Obecnie (2021-2025) kontynuuje te badania z zastosowaniem modelu in vivo w ramach projektu NCN „Mechanizm toksyczności salinomycyny – przyczyny różnic we wrażliwości gatunkowej kurcząt i indyków”.

Lek. wet.  Luis Pantoja Millas (Regional Technical & Marketing Manager Laboratorios HIPRA)

Dr Luis Pantoja Millas tytuł lekarza medycyny weterynaryjnej, ze specjalizacją “Zdrowie Zwierząt” i “Chirurgia Weterynaryjna”, uzyskał na Uniwersytecie Complutense w Madrycie (Hiszpania) w roku 2000. Po ukończeniu studiów pracował w różnych firmach, jako lekarz weterynarii klinicysta oraz specjalista ds. drobiu i dodatków paszowych. W maju 2018 r. dołączył On do HIPRA Laboratories, jako korporacyjny specjalista do spraw produktu (od 2019 roku, jako korporacyjny specjalista ds marki ) zajmując się szczepionkami przeciwko kokcydiozie drobiu. W lipcu 2022 roku awansował na swoje obecne stanowisko w HIPRA, jako Regionalny Menedżer ds. Marketingu Technicznego, odpowiedzialny za całą gamę szczepionek drobiowych tej firmy, w Europie Północnej, Środkowej i Zachodniej.

Dr n med. Monika Roczeń-Karczmarz

Adiunkt w Zakładzie Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu parazytologii. Dorobek naukowy oparty jest o tematykę inwazji pasożytniczych zwierząt towarzyszących, hodowlanych i dzikich. Główny nurt badań dotyczy aktywności wybranych ektopasożytów, transmisji patogenów przez nie przenoszonych oraz metod zapobiegania ich rozprzestrzenienia. W związku z uczestnictwem w Akcji COST FA1404 (COREMI) zajmującej się poprawą zrozumienia i badań w zakresie zrównoważonej kontroli ptaszyńca Dermanyssus gallinae, obecnie kontynuuje prace w tym zakresie poszukując naturalnych związków zwalczających ptaszyńce. Współpracuje z uczelniami zagranicznymi, krajowymi oraz PIWET w Puławach w zakresie wpływu naturalnych i chemicznych substancji na ektopasożyty. Jest również członkiem  Akcji COST CA 21170 zajmującej się zapobieganiem, przewidywaniem i łagodzeniem ryzyka chorób przenoszonych przez kleszcze w zastosowaniu protokołu DAMA (PRAGMATICK).

Karolina Roczniak

Studentka IV roku, wkrótce absolwentka weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Swój czas dzieli między studiami i stażem klinicznym, w wolnych chwilach poszerzając swoją wiedzę o chorobach drobiu. 

Lek. wet. Natalia Sobczak – Zuzaniak

Jest doktorem nauk zootechnicznych. Wykształcenie zdobywała na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dorobek zawodowy Pani Doktor opiera się o terenowe doświadczenie w leczeniu, profilaktyce i zarządzaniu produkcją w stadach trzody chlewnej i drobiu. Posiada duże doświadczenie w budowaniu relacji i analizowaniu potrzeb klientów na fermach zwierząt gospodarskich. Ma także doświadczenie w zarządzaniu zespołem, rozwojem marki i produktu. Szybko uczy się nowych rzeczy i jest gotowa podjąć nowe zawodowe wyzwania. Obecnie (od 01.01.23) jest  kierownikiem Działu Produktów Prozdrowotnych w firmie Intermag.

Dr Barbara Szczepankiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tytuł prezentacji na Eimeriana Avia 2024: Kryptosporydioza ptaków – nowym problemem zdrowotnym u drobiu?

Lekarz weterynarii, asystent ze stopniem doktora nauk weterynaryjnych w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest autorką ponad 40 publikacji w czasopismach popularno-naukowych oraz naukowych. Jej zakres zainteresowań naukowych obejmuje choroby bakteryjne, pasożytnicze drobiu oraz grzybicze. Aktualnie prowadzi badania nad epidemiologią Mikrosporydiozy, a także Kryptosporydiozy u ptaków.

 

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, prof. zwyczajny (SGGW).

Lekarz weterynarii, od 1977 roku zajmuje się patologią ptaków. Autor ponad 600 publikacji naukowych z zakresu awiopatologii. Od wielu lat prowadzi intensywną działalność szkoleniową i publikacyjną dla lekarzy weterynarii, będąc między innymi redaktorem suplementów tematycznych Magazynu Weterynaryjnego i Polskiego Drobiarstwa. Jest organizatorem i wykładowcą bardzo wielu warsztatów, seminariów, konferencji, sympozjów krajowych i międzynarodowych oraz uznanym autorytetem międzynarodowym w zakresie serodiagnostyki chorób drobiu i kolumbopatologii. Krajowy Kierownik Specjalizacji Choroby Drobiu oraz Ptaków Ozdobnych w latach 2012-2020, aktualnie kieruje Specjalizacją Choroby Ptaków Ozdobnych i Gołębi. Autor projektu Eimeriana Avia.

ORCID ID: 0000-0003-1830-4232

Prof. dr hab.   Krzysztof Tomczuk

Kierownik Katedry Parazytologii i Chorób Ryb oraz Zakładu Parazytologii i Chorób Inwazyjnych  Wydział Medycyny weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. 1988  rok- lekarz weterynarii, absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  w Lublinie. 1989  Zatrudnienie, asystent  w Katedrze Parazytologii i Chorób Inwazyjnych  na macierzystym wydziale.  1998 rok -uzyskanie stopnia doktora nauk weterynaryjnych na podstawie  rozprawy „Glisty z rodzaju Toxocara: wybrane aspekty inwazjologii i zagrożenia zdrowia człowieka” – stanowisko adiunkta. 2013 rok- uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych na podstawie monografii : Charakterystyka inwazji Anoplocephala perfoliata u koni z uwzględnieniem aspektów molekularnych i proteomicznych. 2015 rok stanowisko profesora nadzwyczajnego.  2019 rok- uzyskanie tytułu profesora nauk weterynaryjnych w zakresie Parazytologii. Autor ponad 280 pozycji piśmiennictwa, w tym 56 publikacji z listy A, 66 z listy B, wsp. podręcznika, autor jednej monografii,13 rozdziałów w monografiach, ponad 100 doniesień na krajowe i zagraniczne konferencje naukowe oraz  ponad 50  prac popularno-naukowych. Index Hirsha 14. W 2017 r. odbył staż naukowy w Instytucie Parazytologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Justus-Liebig-Universitat Giessen; Recenzent dorobku naukowego w trzech  postępowaniach na tytuł profesora, pięciu rozpraw habilitacyjnych, dziesięciu prac doktorskich, jednym doktoracie Honoris causa, licznych  prac magisterskich, oraz ponad 80 prac naukowych w czasopismach naukowych : Medycyna Weterynaryjna, Bulletin of the Vetrinary Institute in Pulawy, Journal of Animal Sciences, Polish Journal of Veterinary Sciences, Parasitology Research, Annals of Parasitology, Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, Clinical Phytoscience, Animals ,  Pathogens. Tematyka pracy naukowej dotyczy głównie zagadnień diagnostyki, terapii, profilaktyki oraz szeroko pojmowanej inwazjologii zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz wolnożyjących ze szczególnym uwzględnieniem zoonoz pasożytniczych. W kolejnych etapach pracy naukowej zajmował się ważnymi ekonomicznie i epidemiologicznie w danym okresie inwazjami. Między innymi prowadził badania z zakresu inwazjologii i patogenezy świerzbu świń, toksokarozy zwierząt mięsożernych i człowieka, anoplocefalozy jednokopytnych, fascjolozy i neosporozy przeżuwaczy, kokcydiozy cieląt, inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych koni i bydła i owiec, dirofilariozy psów, chorób inwazyjnych ptaków  i wielu innych tematów dotyczących parazytologii weterynaryjnej. Poza działalnością naukową, prowadzi także działalność kliniczną  jako lekarz praktykujący w terenie. Wśród pacjentów gabinetu znaczący odsetek stanowią gołębie i drób.

Lek. wet. Michał Turek (MSD ANIMAL HEALTH, Polska).

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie wydziału Bioinżynierii Zwierząt (2012) i Medycyny Weterynaryjnej (2017).

Specjalista Chorób Drobiu i  Ptaków Ozdobnych oraz Specjalista Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz. Z pracą w drobiu związany od 8 lat, aktualnie na stanowisku Technical Manager for coccidiosis w MSD Animal Health.

Monita Vereecken (Huvepharma)

Monita Vereecken jest lekarzem weterynarii, patologiem drobiu pracującym, jako kierownik serwisu technicznego firmy Huvepharma. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Weterynaryjnym  w Gent w Belgii, przez cały okres swojej kariery zawodowej zajmowała się chorobami drobiu: najpierw na Uniwersytecie w Gent, a następnie Animal Health Service w Deventer. Jest sekretarzem i skarbnikiem belgijskiego oddziału WVPA. Przez ostatnie 16 lat Monita pracuje dla światowego koncernu zajmującej się ochroną zdrowia zwierząt- firmy Huvepharma. Obecnie zajmuje stanowisko konsultanta w zakresie produktów drobiowych Huvepharma w Europie ze szczególnym uwzględnieniem szczepionek przeciwko kokcydiozie.

 

Szanowni Państwo!

Z prawdziwa przyjemnością informujemy, że wracamy po trudnym czasie pandemii.

Eimeriana IV odbędzie się w dniach 15-17 luty 2024

Zapraszamy

Zespól Eimeriana Avia