Wizyt/Visitors: 22399

Sporulacje 2020

Konkurs młodych naukowców im. Prof. Michała Mazurkiewicza na najlepszą pracę z zakresu chorób inwazyjnych drobiu.

Cel konkursu:

Promocja najlepszych prac z zakresu szeroko rozumianych zagadnień chorób pasożytniczych drobiu wykonanych przez młodych naukowców z krajowych ośrodków.

Zasady konkursu:

Do konkursu mogą przystąpić osoby poniżej 35 roku życia. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przygotowują doniesienia i prezentacje z wykonanych badań, w których są wiodącymi autorami, a które powstały w latach 2018 -2020. Prace przygotowane zgodnie z wytycznymi i prezentacje winny być przysłane do dnia 30 01 2020 roku na adres: office@eimeriana-avia.pl. Liczba uczestników zakwalifikowanych do udziału w konkursie nie może być większa niż 5 osób. Każda prezentacja pracy trwa 8 min. plus 2 minuty na ewentualne pytania i dyskusję. O zakwalifikowaniu do konkursu nadesłanych prac decyduje Jury złożone z Członków Honorowej Rady Naukowej pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. Aliny Wieliczko.

Nagrodą główną w konkursie jest kwota 5 000,00 PLN do wykorzystania na aktywny udział (prezentacja lub plakat) w krajowej lub międzynarodowej konferencji naukowej!

Obowiązkiem nagrodzonej osoby jest przygotowanie krótkiego sprawozdania naukowego ze spotkania naukowego w którym uczestniczyła w celu jego publikacji na stronie Projektu Eimeriana Avia. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do podziału nagrody głównej w zależności od decyzji Jury. Fundatorem nagrody jest Rada Programowa EA III.

do druku