Wizyt/Visitors: 21075

Program

PROGRAM

I Międzynarodowej Konferencji Technicznej EIMERIANA AVIA

The program of the First International Technical Conference EIMERIANA AVIA

Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania AD 2016

Poultry coccidiosis actual challenges AD 2016

printer

 26.02.2016 (Piątek / Friday)

9:00-9:15 Otwarcie Konferencji / Conference opening
Rektor UP we Wrocławiu – Prof. dr hab. Roman Kołacz
9:15-9:35 Kamila Bobrek (UP, Wrocław): In Memoriam: Postać i dorobek Prof. dr hab., Dr h.c. Michała Mazurkiewicza w zakresie badań nad kokcydiozą drobiu / In Memoriam: Personality and achievements of Professor Michał Mazurkiewicz in research on coccidiosis in poultry

 Sesja I

Przewodnicząca Prof. dr hab. Alina Wieliczko / Chairperson: Prof. Alina Wieliczko

9:35-10:20 Damer Blake (RVC, Wielka Brytania): Nowe osiągnięcia w badaniach nad kokcydiozą drobiu / New developments in the study of coccidiosis in poultry
10:20-11:05 Tomasz Kwiatkowski, Thomas K. Jeffers (Elanco): Presja kokcydiozy w Polsce w latach 2009-2015 / The pressure of coccidiosis in Poland in the years 2009-2015
11:05-11:30 Piotr Szeleszczuk, Sylwia Doner, Joanna Nerc (SGGW): Próba oceny strat finansowych spowodowanych kokcydiozą w krajowym drobiarstwie / Evaluation of Economic Losses due to Coccidiosis in Poultry Industry in P
11:30-12:00 Przerwa / Break

 Sesja II

Przewodnicząca Prof. dr hab. Aleksandra Balicka-Ramisz / Chairperson: Prof. Aleksandra Balicka-Ramisz

12:00-12:45 Vasil Stanev (Zoetis): Zapobieganie kokcydiozie – strategie i praktyczne rozwiązania / Coccidiosis prevention strategies and practices
12:45-13:30 Thomas K. Jeffers (Elanco): Rola kokcydiostatyków w utrzymaniu integralności jelit u kurcząt brojlerów / The role of anticoccidial drugs in maintaining intestinal integrity in broiler chickens
13:30 -14:00 Tina Rogge (Proviron), Jan Anné (Proviron), Jeroen Baeyens (Proviron), Krzysztof Chudzik (CK Vet), Jeroen De Gussem (Vetworks), Maarten De Gussem (Vetworks): Optigut – praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii estryfikacji w połączeniu z immunoprofilaktyką kokcydiozy, w celu zachowania integralności jelit/Optigut – feed ingredients modern esterification technology in combination with vaccination against coccidiosis in order to maintain gut integrity
14:00-15:00 Obiad / Lunch

 Sesja III

Przewodniczący Prof. dr hab. Andrzej Koncicki / Chairperson: Prof. Andrzej Koncicki

15:00-15:45 Steve Fitz-Coy (MSD): Szczepienia przeciwko kokcydiozie: osiągnięcia i wyzwania Cz. I. / Coccidiosis vaccination: focusing on assessment and challenges. Part. I.
15:45-16:30 Vasil Stanev (Zoetis): Znaczenie patologiczne i ekonomiczne Eimeria maxima – diagnoza, powikłania, lekooporność / Pathological and economic importance of Eimeria maxima – diagnosis, complications, drug resistance
16:30-17:15 Ralph Marshall (Marshall Coccidiosis Consultancy, Wielka Brytania):. Oporność na kokcydiostatyki w drobiarstwie – stosowanie szczepionek w celu przywrócenia wrażliwości / Anticoccidial resistance in poultry – the use of vaccines to restore sensitivity
17:15-17:45 Stefan Ronsmans (GALLUVET, Belgia): Ograniczenie stosowania antybiotyków w stadach brojlerów kurzych poprzez zastosowanie żywej szczepionki przeciwko kokcydiozie w programie rotacyjnym z kokcydiostatykami: wyniki badań terenowych przeprowadzonych w Belgii / Reduction of antibiotic treatments in broilers by the use of a live coccidiosis vaccine in rotation with anticoccidial feed additives: results from the Belgian field
17.45-18.00 Dyskusja / Discussion
19:30 Uroczysta kolacja / Gala Dinner

27.02.2016 (Sobota / Saturday)

 Sesja IV

Przewodniczący Dr hab. Tomasz Cencek / Chairperson: Prof. Tomasz Cencek

9:00-9:45 Steve Fitz-Coy (MSD): Szczepienia przeciwko kokcydiozie: osiągnięcia i wyzwania Cz.II. / Coccidiosis vaccination: focusing on assessment and challenges. Part.II.
9:45-10:30 Martina Dardi (Hipra): Badania terenowe nad skutecznością nowej, żywej szczepionki przeciwko kokcydiozie w stadach kur niosek reprodukcyjnych i towarowych, w których wcześniej wystąpiła kliniczna postać kokcydiozy / Study of the efficacy of a new live coccidiosis vaccine for breeders and layers under field conditions in farms with a history of clinical coccidiosis
10:30-11:15 Koen De Gussem (Huvepharma): Światowe trendy w kontroli kokcydiozy. Czy jest w końcu coś nowego? / Global Trends in coccidiosis control. Is there something new finally?
11:15 -11:45 Przerwa / Break

 Sesja V

Przewodniczący Dr hab. Rajmund Sokół / Chairperson: Prof. Rajmund Sokół

11:45-12:30 Steve Fitz-Coy (MSD): Kokcydioza indyków- aspekty praktyczne / Coccidiosis in turkeys – practical aspects
12:30 -13:00 Maurizio Stonfer (Bayer): Praktyczne uwagi na temat terapii kokcydiozy drobiu / Practical remarks on the treatment of coccidiosis in poultry
13:00-13.30 Małgorzata Olejnik (PIWet -PIB): Bezpieczeństwo stosowania kokcydiostatyków jako dodatków paszowych / The safe use of coccidiostats as feed additives
13:30-14:00 Andrzej Gaweł (UP, Wrocław): Dezinwazja – istotny element w zwalczaniu kokcydiozy w stadach drobiu / Desinvasion – important element in controlling of coccidiosis in poultry flocks
14.00-14.30 Dyskusja. Podsumowanie Konferencji / Discussion. Final remarks
14:30 Obiad / Lunch

printer