Wizyt/Visitors: 21075

MISJA

Autorem projektu Eimeriana Avia ® jest prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk. Projekt dedykowany jest pamięci wielce zasłużonego dla rozwoju polskiej patologii drobiu Prof. dr hab. dr h.c. Michała Mazurkiewicza, pioniera badań nad kokcydiozą drobiu w kraju. Inicjatywa ta ma na celu stworzenie krajowej platformy do dyskusji nad szeroko pojętymi zagadnieniami kokcydiozy ptaków. Projekt zakłada przeprowadzanie cyklicznych Konferencji Technicznych organizowanych w ostatnim tygodniu lutego naprzemiennie przez Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Zakład Chorób Ptaków, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Koordynatorami działań organizacyjnych są prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk i prof. dr hab. Andrzej Gaweł. Wiodącym celem projektu jest podnoszenie wiedzy na temat inwazji kokcydiami u ptaków w środowisku naukowców, lekarzy weterynarii praktyków, służb zootechnicznych, szeroko rozumianego przemysłu paszowego, producentów drobiu, hodowców gołębi i ptaków domowych. Szczególną misją Eimeriana Avia jest promowanie działań zmierzających do ograniczania strat spowodowanych przez kokcydiozę w intensywnej produkcji drobiarskiej.