Wizyt/Visitors: 22399

Program

 

I Forum Drobiarskie 03.03.2017

Falenty

Czy możemy nie stosować kokcydiostatyków

w produkcji drobiarskiej?

Program

 

03.03.2017 (Piątek)

10.00 – 10.05 Uroczyste otwarcie – Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. UP we Wrocławiu
10.05 – 10.25 Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk (SGGW): Kokcydioza drobiu w Polsce – jaki to problem?
10.25 – 10.45 Dr wet. Kamila Bobrek (UP Wrocław), dr hab. Andrzej Gaweł, Prof. nadzw. UP we Wrocławiu: Wprowadzenie do biologii kokcydii.
10.45 – 11.05 Mgr Piotr Bonisławski (Elanco): Kokcydiostatyki, czym są i jak wspierają zrównoważoną produkcję drobiarską?
11.05– 11.55 Lek. wet. Tomasz Kwiatkowski (Elanco): Co zrobić, żeby mieć kokcydiozę?
11.55 – 12.15 Przerwa kawowa
12.15 – 13.00 Lek. wet. Sylwia Doner (Zoetis): Zachowanie skuteczności kokcydiostatyków zależy od racjonalnego ich stosowania, ale co to oznacza w praktyce?
13.00 – 13.25 Mgr inż. Rafał Wysmoliński (Cargill): Bezpieczeństwo stosowania kokcydiostatyków – punkt widzenia producenta pasz
13.25 – 13.40 Lek. wet. Piotr Falkowski (Proviron Optigut) – praktyczne zastosowanie nowoczesnych technologii estryfikacji w połączeniu z immunoprofilaktyką kokcydiozy, w celu zachowania integralności jelit
13.40 – 14.05 Dr wet. Małgorzata Olejnik (PIWET-PIB): Kokcydiostatyki w diecie człowieka?
14.05 – 14.20 Przerwa kawowa
14.20 – 15.05 Lek. wet. Danuta Furmanek (MSD): Zastosowanie szczepionek przeciwko kokcydiozie jako skutecznego narzędzia  do podnoszenia integralności przewodu pokarmowego i poprawy efektywności w odchowie niosek towarowych
15.05– 15.50 Lek. wet. Gábor Kis (Hipra): Klasyczne i nowoczesne rozwiązania chowu brojlerów kurzych.
15.50– 16.15 Dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. UP we Wrocławiu: Dezinwazja ważny element ogniwa profilaktyki kokcydiozy drobiu.
16.15 Zakończenie Forum – obiad