Wizyt/Visitors: 21073

Rada programowa

 

RADA PROGRAMOWA

Konferencji Technicznej „EIMERIANA AVIA ” 2020

Przewodniczący prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, prof. zw. SGGW
 Zastępca przewodniczącego dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. UP we Wrocławiu
Sekretarz dr wet. Kamila Bobrek
Członkowie
Dr Łukasz Banucha
Dr Sylwia Doner
Dr Gábor Kis
Dr Tomasz Kwiatkowski
Dr Maciej Nowak