Rada programowa

 

RADA PROGRAMOWA

Konferencji Technicznej „EIMERIANA AVIA ” 2020

Przewodniczący prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, prof. zw. SGGW
 Zastępca przewodniczącego dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw. UP we Wrocławiu
Sekretarz dr wet. Kamila Bobrek
Członkowie
Dr Łukasz Banucha
Dr Sylwia Doner
Dr Gábor Kis
Dr Tomasz Kwiatkowski
Dr Maciej Nowak

 

Szanowni Państwo!

Z prawdziwa przykrością informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zespół Eimeriana Avia jest zmuszony do odwołania wszystkich aktywności do czasu powstania warunków umożliwiających bezpieczny udział w spotkaniach, zatem konferencja KOKCYDIANA II planowana na dzień 25  lutego 2021 roku się nie odbędzie!

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wielu sukcesów w tych trudnych czasach.

Z poważaniem

Zespól Eimeriana Avia