Wykładowcy

Bobrek_K Dr Kamila Bobrek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tytuł prezentacji na Kokcydiana 2017: Wprowadzenie do biologii kokcydii

Adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych uzyskała w 2012 roku a tytuł doktora nauk weterynaryjnych w marcu 2014 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Erysipelothrix sp. izolowanych z terenowych przypadków różycy u gęsi”. Zakres zainteresowań naukowych obejmuje choroby pasożytnicze drobiu oraz choroby bakteryjne drobiu wodnego

Piotr-Bonislawsk2i Mgr Piotr Bonisławski, Elanco

Tytuł prezentacji na Kokcydiana 2017: Kokcydiastyki, czym są i jak wspierają zrównoważoną produkcję drobiarską?

 

Sylwia Lek. wet. Sylwia Doner, Zoetis

Tytuł prezentacji na Kokcydiana 2017: Zachowanie skuteczności kokcydiostatyków zależy od racjonalnego ich stosowania, ale co to oznacza w praktyce?

Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2009 roku. Jest również absolwentką Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW, który ukończyła w 2004 roku, pisząc pracę magisterską z zakresu hodowli drobiu. Obecnie jest doktorantką w Zakładzie Chorób Drobiu na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW a jej praca doktorska dotyczy między innymi epidemiologii inwazji pierwotniakami Eimeria spp w stadach brojlerów kurzych, co jest również związane z badaniami różnorodności populacji Eimeria spp. na terenie Polski. Jej zainteresowania jednak dotyczącą także praktycznych zastosowań dostępnych metod diagnostyki opartych o biologię molekularną do badania efektywności szczepień przeciwko kokcydiozie oraz kokcydiostatyków i ich wpływu na populację Eimeria spp. W czerwcu 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Technicznej „Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania AD 2016”.

Furmanek Lek. wet. Danuta Furmanek MSD:

Tytuł prezentacji na Kokcydiana 2017: Zastosowanie szczepionek przeciwko kokcydiozie jako skutecznego narzędzia  do podnoszenia integralności przewodu pokarmowego i poprawy efektywności w odchowie kurcząt brojlerów.

 

Gaweł_A dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw.

Tytuł prezentacji na Kokcydiana 2017: Dezinwazja ważny element ogniwa profilaktyki kokcydiozy drobiu.

Profesor w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, specjalista z zakresu chorób drobiu, wieloletni pracownik Zakładu Chorób Ptaków. Zarówno praca doktorska  jak i habilitacyjna dotyczyła zagadnień kokcydiozy drobiu. Swoją wiedzę z zakresu chorób drobiu, a także technik biologii molekularnej poszerzał na licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. Członek World Veterinary Poultry Association i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Współorganizator wielu konferencji PTNW. Współautor podręcznika akademickiego Choroby drobiu pod redakcją profesora M. Mazurkiewicza. Zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach pasożytniczych drobiu oraz zagadnieniach immunoprofilaktyki i leczenia chorób drobiu.

Gabor Kis Lek. wet. Gábor Kis Hipra:  

Tytuł prezentacji na Kokcydiana 2017: Klasyczne i nowoczesne rozwiązania chowu brojlerów kurzych.

 

 Kwiatkowski Tomasz Lek. wet. Kwiatkowski Tomasz, Polska

Tytuł prezentacji na Kokcydiana 2017: Co zrobić, żeby mieć kokcydiozę?

Aktualnie Konsultant Techniczny i EKS na kraje środkowo-wschodniej Europy w firmie Elanco. Tytuł lekarza weterynarii otrzymał w 1992 roku na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski). Po ukończeniu studiów podjął pracę początkowo w firmie paszowej Central Soya, później w firmie Provimi Polska (obecnie Cargill Polska), jako szef zespołu lekarzy weterynarii, świadczących serwis doradczy i techniczny dla klientów tej firmy.

Od początku zaangażowany w zagadnienia związane z drobiarstwem i zdrowiem drobiu jak również świń. Przez kilkanaście lat sprawował bezpośrednią opiekę nad fermą doświadczalną Provimi Polska. Od 2000 roku specjalista chorób drobiu (Wrocław), a od 2006 roku specjalista chorób świń (Puławy). Praktyczne doświadczenie na rynku Polskim jak również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Ukrainy, Rosji i Chin. Od 2012 roku zatrudniony w Elanco na stanowisku doradcy technicznego z zakresu drobiarstwa dla klientów Elanco oraz jako specjalista zespołu EKS (Elanco Knowledge Solutions). Przedmiotem Jego szczególnego zainteresowania są zagadnienia związane ze zdrowiem ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem patologii przewodu pokarmowego, kokcydiozy i towarzyszącej tej inwazji problemów zdrowotnych

 M.Olejnik Dr Małgorzata Olejnik

Tytuł prezentacji na Kokcydiana 2017: Kokcydiostatyki w diecie człowieka?

Państwowy Instytutu Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Dr Małgorzata Olejnik ukończyła Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pracuje w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, gdzie zajmuje się między innymi bezpieczeństwem stosowania kokcydiostatyków jako dodatków paszowych.         Interesują ją zarówno pozostałości kokcydiostatyków w żywności pochodzenia zwierzęcego, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów, jak i toksyczność kokcydiostatyków jonoforowych dla zwierząt, głównie indyków. Jej badania mają znaczenie praktyczne, bowiem stwierdzenie wyższego niż przewidywano transferu semduramycyny z pasz do jaj powinno zaowocować w niedługim czasie zmianą w prawodawstwie europejskim w zakresie obowiązujących maksymalnych poziomów pozostałości kokcydiostatyków w żywności. Dr Olejnik od 2013 roku kieruje projektem badawczym, którego celem jest wyjaśnienie związku różnej wrażliwości gatunkowej na toksyczne działanie salinomycyny ze stopniem jej biotransformacji. Jest autorem i współautorem 26 artykułów w czasopismach naukowych.

Szeleszczuk_P Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, SGGW w Warszawie

Tytuł prezentacji na Kokcydiana 2017: Praktyczna diagnostyka kokcydiozy.

Lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych, Zakład Chorób Ptaków, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW Warszawa

Jest Autorem ponad 600 publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób drobiu. W kadencji 2012 -2016 krajowy Kierownik Specjalizacji nr 5 „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Prowadził badania na epidemiologią kokcydiozy kurcząt brojlerów w kraju. W kierowanym przez niego zespole ZCHP prowadzone są, zainicjowane przez Profesora, badania nad molekularną diagnostyką kokcydiozy. W zakresie jego zainteresowań są także problemy diagnostyki i terapii kokcydiozy gołębi. Autor projektu Eimeriana Avia, współorganizator I Międzynarodowej Konferencji Technicznej „ Kokcydioza drobiu – aktualne wyzwania AD 2016.

Wysmolinski3 Mgr inż. Rafał Wysmoliński Cargill:

Tytuł prezentacji na Kokcydiana 2017: Bezpieczeństwo stosowania kokcydiostatyków – punkt widzenia producenta pasz.

 

 

Szanowni Państwo!

Z prawdziwa przyjemnością informujemy, że wracamy po trudnym czasie pandemii.

Eimeriana IV odbędzie się w dniach 15-17 luty 2024

Zapraszamy

Zespól Eimeriana Avia