PROGRAM

 

II Międzynarodowa Konferencja Techniczna EIMERIANA AVIA

Kokcydioza i inne choroby inwazyjne drobiu – aktualne wyzwania A.D. 2018

Warszawa, SGGW, Hotel HOLIDAY INN Józefów, 02-03.03.2018 r.

02.03.2018 (Piątek) – Hotel HOLIDAY INN, Józefów

Sesja I

Przewodnicząca – Prof. dr hab. Alina Wieliczko

1000-1015 Otwarcie obrad. Wystąpienia oficjalne

1015-1030 IN MEMORIAM

Piotr Szeleszczuk (Polska): Udział Prof. dr hab. Michała Mazurkiewicza w tworzeniu krajowego systemu profilaktyki kokcydiozy drobiu

1030-1110 WYKŁAD INAUGURACYJNY – Thomas Jeffers (USA): Łut szczęścia w moich badaniach nad kokcydiozą

1110-1150 Sylwia Doner (Polska): Epidemiologia kokcydiozy kurcząt brojlerów w Polsce latach 2010-2016 w świetle wyników badań własnych

1150-1205 Przerwa kawowa

Sesja II

Przewodnicząca – Prof. dr hab. Aleksandra Balicka-Ramisz

1205-1250 Tomasz Kwiatkowski (Polska): Presja kokcydiozy w Polsce w latach 2016 – 2017
1250-1335 Elise A. Myers (Kanada): Wpływ różnych strategii kontroli kokcydiozy na wyniki produkcyjne stad brojlerów kurzych – analiza przypadków
1335-1350 Michał Jankowski (Polska): Substancje czynne ziołowe w profilaktyce i
leczeniu kokcydiozy
1350-1450 Obiad

Sesja III

Przewodniczący – Prof. dr hab. Andrzej Koncicki

1450-1535 Monita Vreecken (Belgia): Immunoprofilaktyka kokcydiozy kur – stan aktualny i perspektywy
1535-1615 Jean-Michel Répérant (Francja): Czas na zmianę powszechnie akceptowanych idei: patogenność Eimeria praecox samej lub związanej z Eimeria acervulina, czyli o nowej hipotezie dotyczącej zapłodnienia podczas cyklu życiowego kokcydii drobiowych
1615-1655 Agata Lecewicz (Polska): Kokcydioza indyków w praktyce
1655-1730 Małgorzata Olejnik (Polska): Aspekty toksykologiczne stosowania kokcydiostatyków w paszach dla drobiu – praktyczna interpretacja wyników badań toksykologicznych w zakresie pozostałości
1730-1745 María Larrakoetxea (Hiszpania): Zastosowanie fitobiotyków w kontroli kokcydiozy i martwicowego zapalenia jelit
1745-1800 Piotr Bonisławski (Polska): Kokcydiostatyki – czym są i jak wspierają zrównoważoną produkcję drobiarską – punkt widzenia konsumenta.
1800-1830 SESJA PLAKATOWA
2000 Uroczysta kolacja

03.03.2018 (Sobota) – Hotel HOLIDAY INN, Józefów

Sesja IV

Przewodniczący – Dr hab. Rajmund Sokół

0900-1000 Sporulacje 2018 – Konkurs młodych avioparazytologów weterynaryjnych im. Profesora Michała Mazurkiewicza:

900 – 910 Kamila Bobrek (UP Wrocław): Analiza filogenetyczna izolatów Ascaridia galli
910 – 920 Piotr Falkowski (UP Wrocław): Ocena ekstensywności inwazji Tetratrichomonas sp w stadach reprodukcyjnych gęsi
920 – 930 Remigiusz Gałęcki (UWM Olsztyn): Ocena zwalczania Eimeria spp. u cietrzewi (Tetrao tetrix) z hodowli wolierowej
930 – 940 Natalia Kaczor (Avicare Stawiszyn): Ocena częstości występowania inwazji Eimeria spp. w stadach brojlerów kurzych w latach 2016 – 2017.
940 – 950 Monika Rogala (SGGW Warszawa) Wpływ różnych form witaminy D na intensywność inwazji kokcydiów u brojlerów szczepionych i nieszczepionych przeciwko kokcydiozie.

1000-1045 Michael Hess (Austria): Histomonoza – nowe kierunki badań w celu rozwiązania problemu

1045-1130 Annie Flochlay-Sigognault (USA): Exzolt – nowatorska metoda terapia inwazji ptaszyńca (Dermanyssus gallinae)

1130-1200 Brunch

1200-1245 Tomasz Cencek (Polska): Zwalczanie ptaszyńców? Niezależnie od metody, o jej wyborze winna zadecydować ocena wrażliwości pasożyta na insektycydy

Sesja V

Przewodniczący – Dr hab. Tomasz Cencek

1245-1330 Stefano Gianazza DVM (Włochy):DefenceSequence” – zintegrowany program ochrony przed szkodnikami – skuteczne rozwiązania w zwalczaniu inwazji Dermanyssus gallinae

1330-1415 Sokół Rajmund (Polska): Ocena efektywności fluralaneru w zwalczaniu inwazji Dermanyssus gallinae w warunkach krajowych

1415-1445 Andrzej Gaweł (Polska): Praktyczne uwagi na temat profilaktyki zarażeń nicieniami jelitowymi w stadach kur

1445-1500 Dyskusja. Podsumowanie obrad

1500 Obiad

DRUKUJ

Szanowni Państwo!

Z prawdziwa przyjemnością informujemy, że wracamy po trudnym czasie pandemii.

Eimeriana IV odbędzie się w dniach 15-17 luty 2024

Zapraszamy

Zespól Eimeriana Avia