III EIMERIANA AVIA

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TECHNICZNA

IN MEMORIAM – Prof. dr. hab. dr. h.c. MICHAŁ MAZURKIEWICZ

Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

 

Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych i Ryb, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,

Instytutu Medycyny Weterynaryjnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zapraszają na

III Międzynarodową Konferencję Techniczną pt.

EIMERIANA AVIA Aktualne i przyszłe wyzwania w strategiach kontroli kokcydiozy i innych chorób inwazyjnych drobiu  – aspekty prawne i terapeutyczne

Konferencja, z udziałem wybitnych wykładowców zagranicznych i krajowych, odbędzie się w dniach 20 -22 lutego 2020 we Wrocławiu.

 

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Polish -> Polish…
    • Create a new word list…
  • Copy

Szanowni Państwo!

Z prawdziwa przykrością informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zespół Eimeriana Avia jest zmuszony do odwołania wszystkich aktywności do czasu powstania warunków umożliwiających bezpieczny udział w spotkaniach, zatem konferencja KOKCYDIANA II planowana na dzień 25  lutego 2021 roku się nie odbędzie!

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wielu sukcesów w tych trudnych czasach.

Z poważaniem

Zespól Eimeriana Avia