Życie Weterynaryjne • 2020 • 95(8)

W dniach 21 i 22 lutego 2020 r. w Haston City Hotel we Wrocławiu odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Eimeriana Avia. Organizatorami konferencji byli pracownicy Zakładu Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Projekt Eimeriana Avia poświęcony jest uczczeniu pamięci prof. dr. hab. dr. h.c. Michała Mazurkiewicza, pioniera badań nad profilaktyką kokcydiozy drobiu w naszym kraju, cenionego awiopatologa, autora akademickiego podręcznika z zakresu chorób drobiu, wybitnego naukowca i nauczyciela wielu pokoleń lekarzy weterynarii. Autorem projektu jest prof. Piotr Szeleszczuk, a inicjatywa ma na celu stworzenie krajowej platformy do dyskusji nad szeroko pojmowanymi zagadnieniami parazytoz ptaków, zarówno w trakcie konferencji i szkoleń, jak i z użyciem strony WWW i Facebooka

więcej