Wizyt/Visitors: 22400

test 32

  Proszę uważnie wypełnić wszystkie pola

  Dane osobowe (*)
  PanPani

  Tytuł naukowy/Stopień naukowy/Tytuł zawodowy (*)
  Prof.Dr hab.DrLek. wet.inne
  Imię i nazwisko (*)

  Adres email(*)
  Nr prawa wykonywania zawodu(*)

  Wybieram moduł(*):

  Dane do faktury VAT:

  Nazwa

  Ulica, nr domu, ...

  Kod pocztowy i miasto

  NIP

  Dieta(*)

  Bez specjalnych wymagańWegetariańskaInna

  Inne uwagi:

  Proszę zaznaczyć:

  wniesienia opłaty za warsztaty. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, koszty nie będą zwracane(*)

  otrzymywanie informacji związanych z problematyką związaną z drobiem. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)