Wizyt/Visitors: 21076

Strona przykładowa

Wpisując dane nie zapiszecie się na kongres, to tylko strona demonstracyjna, jak może działać wysyłka z formularza

  Proszę uważnie wypełnić wszystkie pola

  PanPani (*)

  Tytuł naukowy/Stopień naukowy/Tytuł zawodowy (*)

  Prof.Dr hab.DrLek. wet.inne

  Imię i nazwisko (*)

  Adres do korespondencji

  Nazwa/Imię Nazwisko (*)

  ulica, nr domu, mieszkania (*)

  Kod pocztowy i miasto (*)

  Adres mailowy (*)

  Telefon

  Miejsce pracy

  Nazwa (*)

  Nr prawa wykonywania zawodu (dotyczy tylko lek. wet.)

  Czy jest Pan/Pani aktualnie słuchaczem specjalizacji z zakresu chorób ptaków (*)
  NieTak
  Czy jest Pan/Pani aktualnie doktorantem w dziedzinie nauki weterynaryjne(*)
  NieTak
  Czy jest Pan/Pani aktualnie studentem wydziału medycyny weterynaryjnej (*)
  NieTak

  Dane do faktury VAT:

  Nazwa

  Ulica

  Kod pocztowy i miasto

  NIP

  Osoba towarzysząca (koszt 200 zł):
  TAKNIE (*)

  Proszę zaznaczyć:

  wniesienia opłaty konferencyjnej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji koszty nie będą zwracane, a materiały zostaną przesłane pocztą (*)
  otrzymywanie informacji związanych z problematyką związaną z drobiem. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)