Wizyt/Visitors: 21075

Organizatorzy

 
Szeleszczuk_PProf. dr hab. Piotr Szeleszczuk

lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Jest kierownikiem Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej i Zakładu Chorób Ptaków Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Autor blisko 700 publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób drobiu. Jego nazwisko – jako międzynarodowego eksperta w tej dziedzinie, jest często wiązane z serodiagnostyką chorób drobiu. Również od kilka lat realizuje projekt ” WAMSER- Warszawa Akademia zastosowań monitoringu serologicznego w epidemiologii weterynaryjnej.” Jest pomysłodawcą i współrealizatorem projektu „Eimeriana Avia”. Pasją Profesora Szeleszczuka jest kolumbopatologia. Jest polskim przedstawicielem w Komisji Weterynaryjno-Naukowej Federation Columbophile Internationale.

 

B.DolkaDr n. wet. Beata Dolka,
adiunkt w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie. Absolwentka podyplomowych studiów specjalizacyjnych z zakresu „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Członek Word Veterinary Poultry Association  Autorka wielu publikacji naukowych oraz doniesień konferencyjnych. Aktualnie jej obszar zainteresowań naukowych obejmuje zakażenia u drobiu wywołane przez enterokoki.
JNerc3Lek. wet. Joanna Nerc
Asystent w Zakładzie Chorób Ptaków, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
W 2011 roku ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie i w tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Zajmuje się seroepidemiologią i diagnostyką molekularną zakażeń aHEV oraz monitoringiem serologicznym. W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Członek World Veterinary Poultry Association.
BorysDr n. wet.  Borys Błaszczak
Wykładowca w Zakładzie Patologii Zwierząt Laboratoryjnych, Egzotycznych, Nieudomowionych i Ryb SGGW. Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie w 1990 roku. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2000 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt: „Nosicielstwo i siewstwo Salmonella enterica subspecies enterica serotyp Enteritidis u kur oraz sposoby zapobiegania zakażeniom u nowo wyklutych piskląt”, a tytuł specjalisty chorób ryb uzyskał w 2013 roku. Administruje stronami przynależnymi do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Współuczestniczył w organizowaniu wielu konferencji.