KONKURS

Sukces ma wielu OJCÓW!

Bezpłatny udział w I Międzynarodowej Konferencji Eimeriana Avia dla zwycięzcy konkursu!

Szanowni Państwo!

Eimeriana Avia powstała, jako efekt pełnego pasji zaangażowaniu bardzo wielu Osób, dzięki pracy, których będzie Państwo mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie! Jednak najwięcej wysiłku merytorycznego w działania organizacyjne włożyli: dr wet. Kamila BOBREK; lek. wet. Sylwia DONER; dr wet. Jacek FABCZAK; lek. wet. Danuta FURMANEK; dr hab. Andrzej GAWEŁ, Prof. UP; lek. wet. Gabor KIS; lek. wet. Tomasz KWIATKOWSKI; prof. dr hab. Piotr SZELESZCZUK.

Chcąc przybliżyć sylwetki organizatorów i powiązać je z najważniejszymi bohaterami naszej Konferencji – gatunkami kokcydii występującymi u kur, proponujemy Państwu zabawę „Twoja Osoba najbardziej kojarzy się z …” ! Kierując się intuicją, wiedzą, doświadczeniem życiowym i czym tylko Państwo uznacie za słuszne uprzejmie prosimy o przyporządkowanie Nazwisk Organizatorów do poszczególnego gatunku Eimerii kur.

W zabawie może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany tematem szeroko, bardzo szeroko, rozumianej „ornitologicznej eimeriologii” praktycznej i naukowej oraz zgłosił (opłacił) swój udział w Konferencji Eimeriana Avia 2016.

Wygra osoba, która powiąże najbardziej poprawnie (zgodnie z największą liczbą głosów) poszczególne Osoby z gatunkami kokcydii! Jeśli liczba osób, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi będzie większa z ich grona wyłoniony zostanie drogą losowania ostateczny Zwycięzca!

Wielką nagrodą dla Zwycięzcy jest Karta Wstępu, jako VIP na Konferencję Eimeriana Avia w dniach 26 – 27.02.2016 (Organizatorzy zwrócą opłatę konferencyjną na konto, z którego została dokonana płatność).

Termin zamknięcia zabawy to dzień 15.02.2016. Wynik zostanie ogłoszony na uroczystej kolacji w dniu 26.02.2016.

Nad przebiegiem konkursu czuwa dr Borys Błaszczak

Zapraszamy do zabawy!

Zespół Eimeriana Avia

 

EIMERIANA AVIA 2016

Jego/Jej Osoba najbardziej kojarzy się z :

Gatunek pasożyta Patogenność
1. Eimeria tenella + + + +
2. Eimeria necatrix + + + +
3. Eimeria brunetti + + +
4. Eimeria acervulina + +
5. Eimeria hagani + +
6. Eimeria mivati + +
7. Eimeria maxima +

WIELKI KONKURS EIMERIANA AVIA „Twoja Osoba najbardziej kojarzy się z …”

Rozstrzygnięty !!!

Dr Natalia KACZOR typowała najlepiej !

Była najbliżej średniej głosów…

Dr Sylwa Doner to
E. mivati
Dr Jacek Fabczak to E. maxima
Dr Danuta Furmanek E. hagani
Prof. Andrzej Gaweł to E. brunetti
Dr Gabor Kis to E. necatrix
Dr Tomasz Kwiatkowski to E. acervulina
Prof. Piotr Szeleszczuk to E. tenella

Gratulujemy PANI Doktor i zapraszamy na II Konferencję Techniczną Eimeriana AVIA 02 03 2018 w Warszawie!

Zespół Eimeriana-Avia !

Szanowni Państwo!

Z prawdziwa przykrością informujemy, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Zespół Eimeriana Avia jest zmuszony do odwołania wszystkich aktywności do czasu powstania warunków umożliwiających bezpieczny udział w spotkaniach, zatem konferencja KOKCYDIANA II planowana na dzień 25  lutego 2021 roku się nie odbędzie!

Życzymy Państwu dużo zdrowia i wielu sukcesów w tych trudnych czasach.

Z poważaniem

Zespól Eimeriana Avia