Wizyt/Visitors: 22395

Wykładowcy KOK II

 

Dr Kamila Bobrek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Adiunkt w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Tytuł specjalisty chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych uzyskała w 2012 roku a tytuł doktora nauk weterynaryjnych w marcu 2014 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Erysipelothrix sp. izolowanych z terenowych przypadków różycy u gęsi”. Zakres zainteresowań naukowych obejmuje choroby pasożytnicze drobiu oraz choroby bakteryjne drobiu wodnego

Prof. dr hab Gaweł Andrzej  Profesor w Katedrze Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych, specjalista z zakresu chorób drobiu, wieloletni pracownik Zakładu Chorób Ptaków. Zarówno praca doktorska  jak i habilitacyjna dotyczyła zagadnień kokcydiozy drobiu. Swoją wiedzę z zakresu chorób drobiu, a także technik biologii molekularnej poszerzał na licznych stażach i szkoleniach w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Norwegii, Niemczech, Szwajcarii i na Węgrzech. Członek World Veterinary Poultry Association i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Współorganizator wielu konferencji PTNW. Współautor podręcznika akademickiego Choroby drobiu pod redakcją profesora M. Mazurkiewicza i Aliny Wieliczko. Zainteresowania naukowe koncentrują się na chorobach pasożytniczych drobiu. Współprzewodniczący Komitetów Organizacyjnych  Konferencji Technicznych Eimeriana Avia

Dr hab. Rajmund SOKÓŁ, prof. nadzw. UWM. Od 2009 roku jest kierownikiem Katedry Parazytologii i Chorób Inwazyjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Aktualnie w Katedrze prowadzone są prace badawcze z zakresu parazytologii kręgowców i bezkręgowców z uwzględnieniem inwazji pierwotniakami z rodzaju Eimeria spp. oraz chorób owadów użytkowych. Prof. Sokół jest zaangażowany w działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjno-szkoleniową UWM. Jest członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie, członkiem PTNW, członkiem Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, w którym przez 2 kadencje był vice prezesem Zarządu Głównego PTP. Jest również członkiem i pełni funkcję sekretarza Komitetu Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN, jest członkiem Rady Naukowej Annals of Parasitology oraz członkiem ESSCAP Polska.

Prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk, SGGW w Warszawie – lekarz weterynarii, specjalista chorób drobiu oraz ptaków ozdobnych. Kieruje Zakładem Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych i Ryb oraz Katedrą Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest Autorem ponad 700 publikacji naukowych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu patologii, leczenia i immunoprofilaktyki chorób ptaków. W kadencji 2012 -2020 krajowy Kierownik Specjalizacji nr 5 „Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych”. Prowadził badania na epidemiologią kokcydiozy kurcząt brojlerów w kraju. Autor projektu Eimeriana Avia, współorganizator poprzednich edycji Konferencji.