Wizyt/Visitors: 22395

Organizatorzy KOK II

Zespół organizujący Kokcydiana II
Kierownik projektu Eimeriana Avia prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
Kierujący Zespołem Kokcydiana II prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
prof. dr hab. Andrzej Gaweł
Sekretarze lek. wet. Krzysztof Adamczyk
dr wet. Kamila Bobrek
Członkowie Komitetu Organizacyjnego inż. Jolanta Wiśniewska
mgr Izabela Kowalska
dr wet. Artur Żbikowski
dr hab. Beata Dolka
lek. wet. Joanna Nerc
mgr Małgorzata Słodownik
lek. med. Łukasz Gaweł
dr wet. Maciej Kuczkowski
dr wet. Tomasz Piasecki
prof. dr hab. Alina Wieliczko
dr wet. Anna Woźniak-Biel
lek. wet. Piotr Falkowski
WEB MASTER dr wet. Borys Błaszczak