Rejestracja EA IV

  Proszę uważnie wypełnić wszystkie pola
  PanPani (*)
  Tytuł naukowy/Stopień naukowy/Tytuł zawodowy (*)
  Prof.Dr hab.DrLek. wet.inne
  Imię i nazwisko (*)

  Adres mailowy (*)

  Nr prawa wykonywania zawodu (dotyczy tylko lek. wet.)

  Numer "szczęśliwej oocysty":
  Nr będzie zweryfikowany
  Czy jest Pan/Pani aktualnie słuchaczem specjalizacji z zakresu chorób ptaków (*)
  NieTak
  Czy jest Pan/Pani aktualnie doktorantem w dziedzinie nauki weterynaryjne(*)
  NieTak
  Czy jest Pan/Pani aktualnie studentem wydziału medycyny weterynaryjnej (*)
  NieTak
  Dane do faktury VAT:
  Nazwa

  Ulica

  Kod pocztowy i miasto

  NIP
  Osoba towarzysząca
  TAKNIE (*)
  Proszę zaznaczyć:
  wniesienia opłaty konferencyjnej. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji koszty nie będą zwracane, a materiały zostaną przesłane pocztą (*)
  otrzymywanie informacji związanych z problematyką ochrony zdrowia drobiu. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

  Szanowni Państwo!

  Z prawdziwa przyjemnością informujemy, że wracamy po trudnym czasie pandemii.

  Eimeriana IV odbędzie się w dniach 15-17 luty 2024

  Zapraszamy

  Zespól Eimeriana Avia