Wizyt/Visitors: 22399

Program GB

 

Third International Technical Conference EIMERIANA AVIA, 21-22.02.2020

Hotel HASTON ul. Irysowa 1-3, Wrocław

Aktualne i przyszłe wyzwania w strategiach kontroli kokcydiozy i innych chorób inwazyjnych drobiu
– aspekty prawne i terapeutyczne

Current challenges and future strategies in the control of coccidiosis and other parasitic diseases of poultry
– legal and therapeutic aspects

21.02.2020 (Piątek) /21.02.2020 (Friday)
Sesja I /Session I
Przewodnicząca: Prof. dr hab. Alina Wieliczko
Chairwoman: Prof. dr hab. Alina Wieliczko
1000-1015 Otwarcie obrad. Wystąpienia oficjalne. Opening ceremony. Official presentations.
1015-1030 IN MEMORIAM

Piotr Szeleszczuk (Polska): Zasługi Profesora Michała Mazurkiewicza w integracji krajowego środowiska patologów drobiu w perspektywie 25-lecia krajowego systemu specjalizacji lekarzy weterynarii

Piotr Szeleszczuk (Poland): The merits of Professor Michał Mazurkiewicz in the integration of the national environment of poultry pathologists in the perspective of the 25th anniversary of the national system of veterinary medicine specialization

1030-1115 GOŚĆ SPECJALNY/ SPECIAL GUEST

Thomas Jeffers (USA): Profilaktyka kokcydiozy – historia determinuje przyszłość!

Thomas Jeffers (USA): Anticoccidial prophylactic – a historical review and out-look into the future!

1115-1200 WYKŁAD INAUGURACYJNY/ INAUGURAL LECTURE

Damer Blake (Wielka Brytania): Brojlery, Eimeria i mikrobiom jelitowy czyli opowieść o tolerancji

Damer Blake (Great Britain): Broilers, Eimeria and enteric microbiomes – a tale of tolerance

1200-1215 Michał Gagucki (Polska): Czy koncepcja Nurmiego sprawdza się profilaktyce kokcydiozy?

Michał Gagucki (Poland): Does Nurmie’s concept work out in the prevention of coccidiosis?

1215-1230 Przerwa kawowa /Coffee break
Sesja II /Session II

Przewodnicząca: prof. dr hab. Aleksandra Balicka-Ramisz

Chairwoman: prof. dr hab. Aleksandra Balicka-Ramisz

1230-1315 Tomasz Kwiatkowski (Polska): Presja kokcydiozy w Polsce w latach 2018-2019

Tomasz Kwiatkowski (Poland): Coccidiosis pressure in Poland in 2018-2019

1315-1345 Paweł Mackiewicz (Polska): Przyszłość kokcydiostatyków w Unii Europejskiej w świetle regulacji prawnych

Paweł Mackiewicz (Poland): The future of coccidiostats in the European Union in the light of legal regulations

13451405 Erik Uyttebroek (Belgia): Rotacja klucz do podtrzymania skuteczności kokcydiostatyków

Erik Uyttebroek (Belgium): Rotation – key for sustaining coccidiostats efficiency

1405-1505 Obiad /Lunch
Sesja III /Session III
Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Chairman: prof. dr hab. Andrzej Koncicki
1505-1545 Ewa Panufnik (Polska): Krajowy system monitoringu pozostałości kokcydiostatyków w paszach i jego wyniki
Ewa Panufnik (Poland): National monitoring system for coccidiostatic residues in feed and its results
1545-1620 Małgorzata Olejnik (Polska): Aspekty toksykologiczne stosowania kokcydiostatyków w paszach dla drobiu – praktyczna interpretacja wyników badań toksykologicznych w zakresie pozostałości
Małgorzata Olejnik (Poland): Toxicological aspects of the use of coccidiostats in poultry feed – practical interpretation of the results of toxicological tests in the field of residues
1620-1655 Pantoja Millas (Hiszpania): Immunomodulacja podnosi efektywność szczepień przeciwko kokcydiozie
Luis Pantoja Millas (Spain): Immunomodulation in coccidiosis vaccination
1655-1730 Sylwia Doner (Polska): Ocena efektywności szczepień przeciwko kokcydiozie ptaków długożyjących
Sylwia Doner (Poland): Evaluation of the effectiveness of vaccinations against coccidiosis of long-lived birds
1730-1800 Fernando Lima (Austria): Przyszłe trendy dotyczące alternatywnych środków kontroli kokcydiozy
Fernando Lima (Austria): Future trends on coccidiosis control alternatives
1800-1830 SESJA PLAKATOWA /POSTER SESSION
2000 Uroczysta kolacja /GALA DINNER

 

22.02.2020 (Sobota) /22.02.2020 (Saturday)
0900-1000 Sporulacje 2020 – Konkurs młodych avioparazytologów weterynaryjnych im. Profesora Michała Mazurkiewicza
Sporulation 2020 – Professor Michał Mazurkiewicz’s – young veterinary avioparasitologists competition
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
Chairman: prof. dr hab. Piotr Szeleszczuk
900_910 Piotr Falkowski (UP Wrocław): Epidemiologia Blastocystis spp. w stadach gęsi reprodukcyjnych
Piotr Falkowski (UE&LS in Wrocław): Epidemiology of Blastocystis spp. in flocks of reproductive geese
910-920 Sylwia Koziatek-Sadłowska (UWM Olsztyn): Bezinwazyjny monitoring poziomu stresu u kur niosek zainfestowanych Dermanyssus gallinae
Sylwia Koziatek-Sadłowska
(UWM in Olsztyn): Non-invasive monitoring of stress levels in laying hens infected with Dermanyssus gallinae
920-930 Monika Rogala (SGGW): Wpływ rozwoju układu immunologicznego na poziom inwazji kokcydiozy u kurcząt brojlerów

Monika Rogala (WULS): Influence of immune system development on coccidiosis invasion level in chicken broilers

930_940 Łukasz Gaweł (UP Wrocław): Analiza genetyczna populacji ptaszyńca w Polsce
Łukasz Gaweł (UP Wrocław): Genetic analysis of red mite population in Poland
940-950 Ogłoszenie decyzji Jury – Przewodnicząca Honorowej Rady Programowej – Prof. dr hab. Alina Wieliczko

Announcement of the competition results – Chairwoman Prof. dr hab. Alina Wieliczko

Sesja IV /Session IV
Przewodniczący: dr hab. Tomasz Cencek
Chairman: dr hab. Tomasz Cencek
1000-1040 Paulina Abramowicz-Pindor (Polska): Fitobiotyki w programach skutecznej profilaktyki kokcydiozy
Paulina Abramowicz-Pindor (Poland): Phytobiotics in effective coccidiosis prevention programs
1040-1120 Monita Vreecken (Belgia): Profilaktyka kokcydiozy indyków – stan aktualny i perspektywy
Monita Vreecken (Belgium): Prevention of turkey coccidiosis – current status and prospects
1120-1135 Przerwa kawowa /Coffee break
1135-1230 Michael Hess (Austria): Przegląd: ważne nicienie inwazyjne u drobiu
Michael Hess
(Austria): Overview on nematode infections in poultry
1230-1250 Vladimíra Effenbergerová (Czechy): Skuteczne rozwiązania w kontroli pleśniakowca lśniącego Alphitobius diaperinus w intensywnej produkcji drobiarskiej
Vladimíra Effenbergerová (Czechia): Experienced solutions for darkling beetle Alphitobius diaperinus control in poultry production
1250-1325 Antonio Camarda (Włochy): Ptaszyniec (Dermanyssus gallinae) jako wektor chorób zakaźnych kur
Antonio Camarda (Italy): Red mite (Dermanyssus gallinae) as a vector of infectious diseases of chickens
1325-1355 Rajmund Sokół (Polska): Mapowanie populacji Dermanyssus gallinae w kurniku kur niosek

Rajmund Sokół (Poland): Mapping Dermanyssus gallinae populations in the layers chicken house

Sesja V /Session V
Przewodniczący: dr hab. Rajmund Sokół
Chairman: dr hab. Rajmund Sokół
1355-1425 Andrzej Gaweł (Polska): Zagrożenia wynikające z inwazji Dermanyssus gallinae na fermach kur nieśnych w Polsce

Andrzej Gaweł (Poland): Threats resulting from the invasion of Dermanyssus gallinae on laying hens farms in Poland

1425-1455 Tomasz Cencek (Polska): Ocena skuteczności dostępnych w kraju akarycydów stosowanych w zwalczaniu inwazji ptaszyńców (Dermanyssus galinae)
Tomasz Cencek (Poland): Evaluation of the efficiency available in the country acaricides used in the fight against the invasion ptaszyńców (Dermanyssus galinae)
1455-1515 Monika Roczeń-Karczmarz (Polska): Naturalne akarycydy w zwalczaniu inwazji Dermanyssus gallinae u kur niosek
Monika Roczeń-Karczmarz (Poland): Natural acaricides in combating the invasion of Dermanyssus gallinae in laying hens
1515-1530 Dyskusja. Podsumowanie obrad /Discussion. Summary of the meeting
1530 Obiad /Lunch

 

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Indonesian -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Indonesian -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Polish -> Polish…
  • Create a new word list…
 • Copy