SPORULACJE 2018

Konkurs młodych naukowców im. Prof. Michała Mazurkiewicza na najlepszą pracę z zakresu chorób inwazyjnych drobiu.

Cel konkursu:

Promocja najlepszych prac z zakresu szeroko rozumianych zagadnień chorób pasożytniczych drobiu wykonanych przez młodych naukowców z krajowych ośrodków.

Zasady konkursu:

Do konkursu mogą przystąpić osoby poniżej 35 roku życia. Osoby zgłoszone do udziału przygotowują doniesienia i prezentacje z wykonanych badań, w których są wiodącymi autorami. Każda prezentacja pracy trwa 8 min. plus 2 minuty na ewentualne pytania i dyskusję. Jury jest powoływane przez Organizatorów z grona Członków Honorowej Rady Naukowej.