III EIMERIANA AVIA

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA TECHNICZNA

IN MEMORIAM – Prof. dr. hab. dr. h.c. MICHAŁ MAZURKIEWICZ

Zakład Chorób Ptaków, Zwierząt Egzotycznych, Futerkowych i Laboratoryjnych

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

oraz

 

Zakład Chorób Ptaków, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zapraszają na

III Międzynarodową Konferencję Techniczną pt.

EIMERIANA AVIA Kokcydioza drobiu i inne choroby inwazyjne drobiu – aktualne wyzwania AD 2020

Konferencja, z udziałem wybitnych wykładowców zagranicznych i krajowych, odbędzie się w dniach 28 -29 lutego 2020 we Wrocławiu.