Od wielu lat histomonoza była pod kontrolą dzięki skutecznym środkom profilaktycznym i leczniczym. W ostatnich latach w krajach Unii Europejskiej stosowanie histomonatyków jest zabronione, co prowadzi do zwiększenia liczby niedających się wyleczyć przypadków choroby o ostrym przebiegu oraz znaczących strat ekonomicznych. W interesie branży drobiarskiej jest pilne rozwiązanie problemu tej choroby. Z inicjatywy prof. dr Michaela Hess’a z Kliniki Chorób Drobiu oraz Ryb Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu przy współpracy z a.v.e.c. powstała strona internetowa www.blackheaddisease.info na której można zgłaszać każdy przypadek tej choroby! Takie dane są bardzo pomocne w dyskusjach z władzami o dalszych działaniach na rzecz zwalczania hostomonozy. Koordynator Projektu prof. Hess z góry dziękuje za poświęcenie kilku minut i zgłaszanie przypadków histomonozy u wszystkich gatunków drobiu!

Powered by WordPress Popup

eimeriana na FB

Szanowni Państwo !

Zespół Eimeriana Avia ma przyjemność poinformować, że znany jest już wstępny zarys merytoryczny programu Konferencji Technicznej EIMERIANA AVIA – „Kokcydioza i inne choroby inwazyjne drobiu – aktualne wyzwania A.D. 2018”.

W dniu 01.03.2018 na SGGW odbędą się warsztaty poświęcone diagnostyce kokcydiozy. W warsztatach będą mogli wziąć udział zarówno pracownicy diagnostycznych laboratoriów weterynaryjnych, jak i lekarze weterynarii praktycy zajmujący się diagnostyką tej parazytozy w terenie. Pierwszy dzień konferencji (02.03.2018 – piątek), dedykowany jest w całości kokcydiozie. Mamy wielki zaszczyt poinformować, że wykład inauguracyjny wygłosi legenda kokcydiologii drobiowej prof. Thomas Jeffers (Cornell University, USA). Wśród wykładowców tego dnia będą także, między innymi: Sylwia Doner, Tomasz Kwiatkowski, Jean Michael Reperant, Piotr Szeleszczuk, Monita Vereecken. Poruszane będą bardzo ciekawe kwestie związane z zagrożeniami jakie niesie kokcydioza i metodami jej kontroli. Dzień drugi (03.03.2018 – sobota) naszego spotkania, poświęcony jest histomonozie (wykład wygłosi światowej sławy specjalista prof. Michael Hess – UNIMEDVET Wiedeń) oraz niezwykle aktualnemu zagadnieniu jakim jest zapobieganie inwazji Dermanyssus galinae. Wśród zaproszonych wykładowców będą m.in. Tomasz Cencek Stefano Gianazza oraz Rajmund Sokół. Równie ciekawie zapowiada się blok SPORULACJE 2018 w którym zaprezentują się krajowi młodzi badacze zajmujący się chorobami inwazyjnymi drobiu. Planujemy, że wczesna rejestracja rozpocznie się już w dniu 14.12.2017 r. Dalsze informacje nastąpią.